atgijimas

atgijimas
atgijìmas sm. (2)1 atgyti 1: Po atgijìmo savo [vorelis] pradėjo kalbėti BM361. | prk.: Ypač tautų atgijimuose pasirodo daug gražių žmogaus prigimties pusių J.Jabl. \ gijimas; apgijimas; atgijimas; įgijimas; išgijimas; nugijimas; pagijimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • atgijimas — atgiji̇̀mas dkt. Namiškiùs džiùgina ligónio atgiji̇̀mas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antikinis — antikìnis, ė adj. (2) DŽ1, TŽŽ, antìkinis (1) DŽ, TrpŽ susijęs su senovės graikų arba romėnų visuomenine santvarka, menu, kultūra ir pan., antikos laikais sukurtas: Antikìnė literatūra DŽ1. Renesansas – tai antikinio pasaulio atgijimas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgijimas — apgijìmas sm. (2) → 1 apgyti 1: Užgautos kojos apgijìmas Pn. gijimas; apgijimas; atgijimas; įgijimas; išgijimas; nugijimas; pagijimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgajus — 1 ãtgajus sm. (1), atgajùs (3b) 1. Lkv oro priėjimas: Išgręžk dėžė[je] skylutes, būs ãtgajus pienuo Šauk. Ugnis, jei negaus ãtgajaus, užges Kv. Neuždarykiat aklinai rūsio, palikiat skylę ãtgajuo Kv. Pampstanti karvė, ilginiais pažabota,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkėlimas — atkėlìmas sm. (2) → atkelti. 1. į viršų pakėlimas: Nepratęs kūlė[ja]s neturi žiužio atkėlimo: luipt paluipt, o nepakela Šts. 2. prk. atgaivinimas: Aplinkui gi ponai išvydo, kad lietuvystė rūpinasi ne tiktai apie atkėlimą kalbos A1884,181. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgijimas — išgijìmas sm. (2) → 1 išgyti: Apsirgo karaliaus duktė, jau daktarai jai atsakė išgijimą BsPIV111. Daktarai pripažįsta nebišgijìmą (kad nebeišgysiu) Šts. Išgijìmas išgijìmui nelygu Skr. gijimas; apgijimas; atgijimas; įgijimas; išgijimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jausti — 1 jaũsti, jaũčia (jaũta ž.), jaũtė tr. BŽ614; R118, M 1. justi išorinius ir vidinius dalykus: Oro permainą aš savo kauluose jaučiu P.Cvir. Jis nieko nebejaučia, nieko nebegirdi rš. Aš jaučiù vėją pučiant K. Aš jaučiù skaudėjimą K. Nejaučiu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kilimas — 2 kilìmas sm. (2) → kilti. 1. Ms, Slnt, Lp kėlimasis aukštyn: Žemės kilimas (ir slūgimas) rš. | prk.: Ji seka karjeros kilimo laiptus rš. 2. augimas, didėjimas: Pagal kilìmą ir žydėjimą – rugių dar greit nekirsim Vlkv. | prk.: Žmonių gerovės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kėlimas — kėlìmas sm. (2) NdŽ, kėlimas (1), kėlimos ind. ž. → kelti. 1. aukštinimas erdvėje: Aukštyn kėlimas KI107. 2. prk. aukštinimas, didinimas, stiprinimas; gerinimas: Kainų kėlìmas per varžytynes BŽ352. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas – didelis,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugijimas — nugijìmas sm. (2) → 1 nugyti 1: Nugyt nugis [dedirvinė], tik ilga laukti to nugijìmo Sml. gijimas; apgijimas; atgijimas; įgijimas; išgijimas; nugijimas; pagijimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”